Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac info

Podmienky vernostnej akcie 10 € v hotovosti za nákup alternatívnych (neoriginálnych) tonerov, atramentov, valcov

Zjednodušený návod :

1. Za každých 6 € nákupu (obratu s dph) alternatívnych náplní do tlačiarní v rámci jednej platby (účtenky alebo faktúry) dostanete 1 bod.

2. Vernostné body nalepte do hracej karty, ktorú si vyzdvihnite pri pokladni, stiahnite z itoner.sk alebo dostanete v balíku z itoner.sk.

3. Vyplnenú kartu s 32 bodmi vymeníte na predajni za 10 €. Ak nie ste v dosahu kamenných predajní, kontaktujte nás a dohodneme poslanie na účet.

4. Akcia trvá od 13.11.2016 do 31.12.2017. Platí pre www.itoner.sk aj pre kamenné predajne. Počet kariet ani bodov nie je obmedzený...

Príklad: Kúpim si 2 ks alternatívnych tonerov v celkovej sume na účtenke 36,80 eur s dph. Získam 6 bodov. Nalepím ich do hracej karty. Po nazbieraní 32 bodov, vymením vyplnenú kartu za 10€ cashback. Zoberiem si ďalšiu hraciu kartu a zbieram ďalej...až do ukončenia akcie.

Tu si môžete stiahnuť: Hraciu kartu (pdf)
alebo si ju vyzdvihnite priamo na predajni alebo bude v balíku z eshop objednávky.
 

Podrobné znenie pravidiel vernostnej akcie 10 € v hotovosti za nákup alternatívnych (neoriginálnych) tonerov, atramentov, valcov

Všeobecné ustanovenia

1.    PROGRESS SYSTEMS, s.r.o., so sídlom Severná 16, 07101 Michalovce, IČO: 36594466 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „PROGRESS SYSTEMS“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 16706/V, organizuje v období od 13.11.2016 do 31.12.2017 vernostnú akciu 10 EUR v hotovosti za repasy (ďalej len „akcia“).

2.    Akcia je propagovaná v letákoch spoločnosti PROGRESS SYSTEMS, v reklamných novinách v ktorých inzeruje PROGRESS SYSTEMS, na eshope www.itoner.sk, v predajniach PROGRESS SYSTEMS. Alebo v iných reklamných médiach.

3.    Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do akcie a súhlasí s pravidlami akcie. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých Spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom takisto.

4.    Definícia tovarov, z ktorých nákupu sa získavajú body: alternatívne (neoriginálne) náplne do tlačiarní (ďalej len ako „alternatívne náplne“)

Priebeh vernostnej akcie

5.    Vernostná akcia prebieha od 13.11.2016 do 31.12.2017 vo všetkých predajniach a eshope PROGRESS SYSTEMS na Slovensku s výhrou - 10 eur v hotovosti. Obsahom vernostnej akcie je zbieranie vernostných bodov, pričom za každých 6 eur hodnoty nákupu alternatívnych náplní v predajniach PROGRESS SYSTEMS spotrebiteľ získa jeden vernostný bod.

6.    Vernostné body je nutné nalepiť do hracej karty. Hracia karta je k dispozícii pri pokladni, v balíku z itoner.sk alebo je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie aj na eshope spoločnosti PROGRESS SYSTEMS: www.itoner.sk
7.    Po nazbieraní potrebného počtu tridsaťdva (32) vernostných bodov má zákazník možnosť získať 10 eur v hotovosti. Zákazník musí priniesť na predajňu vyplnenú hraciu kartu a odovzdať ju predajcovil. Predajca odovzdanú kartu s bodmi preskúma a po schválení zákazníkovi ihneď odovzdá 10 eur v hotovosti. Ak zákazník nie je v dosahu predajní PROGRESS SYSTEMS, je možná dohoda poslania cashbacku na účet.

8.    Počet hracích kariet na osobu nie je obmedzený. Počet poukážok nie je obmedzený.

9.    Uplatniť si vernostné body na predajni je možné až do 15.1.2018 alebo do vyčerpania zásob. Zbieranie bodov končí 31.12.2017.

10.    Fotokópie, falzifikáty, napodobeniny vernostných bodov, poškodené, či zničené alebo inak deformované, sfalšované vernostné body sú neplatné a nebudú akceptované. Jednu vyplnenú hraciu kartu je možné použiť iba na jednu výmenu za 10 eur v hotovosti.

11.    Vernostné body nemôžu byť vymenené za hotovosť a nemajú žiadnu nominálnu hodnotu.

12.    Pravidlá tejto vernostnej akcie sú k dispozícii na www.itoner.sk alebo v sídle PROGRESS SYSTEMS.

13.    Zapojením sa do vernostnej akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s týmito pravidlami.

14.    V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa vernostnej akcie môžu účastníci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 056 642 56 56 alebo využiť email: obchod@itoner.sk.

15.    Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút akcie kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel vernostnej akcie (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neschváliť vyplnenú kartu v prípade podozrenia z manipulácie hracej karty a zbierania bodov.

V Michalovciach 11.11.2016

PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16, Michalovce 071 01 Info linka: 056/642 56 56